ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಾಳಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದೆಲ್ಲಿಗೆ?

ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಒಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಳಂಕ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವೂ ಹೌದು

leave a reply