ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ನಮೋ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೂಚನೆ

ನಮೋ ಟಿವಿಯು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆದೇಶದ ಪರಿಧಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ..” ಎಂದು ಆಯೋಗ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

leave a reply