ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ದಿಲ್ಲಿಯತ್ತ ಚಿತ್ತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ !

ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಮೋದಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ದೇಶ, ಸೇನೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬಿಡುತ್ತಾ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡಾ ಮೋದಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ

leave a reply