ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಓದಿದ್ದೇನು? ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

1994ರಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಂ ಭಾಗ 1 ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್‌ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಾಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ 1996ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಿಎ ಪದವಿ (ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ 2004 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪದವಿಯನ್ನು ಈಗ ಸ್ಮೃತಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?

leave a reply