ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಮನೇಕಾ ಗಾಂಧಿಗೆ 48 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ: ಎಬಿಸಿಡಿ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ  

ಫಿಲಿಬಿಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮತಗಳು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆಧರಿಸಿ ಎಬಿಸಿಡಿ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಮನೇಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

leave a reply