ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತ ಕಳಪೆ ಎನ್ನಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2015-16ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

leave a reply