ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುಸಿತ: ಸಿ-ವೋಟರ್-ಐಎಎನ್‍ಎಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಫುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಗೂ ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈಗ ಜನ ಪುನಃ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಅಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.  

leave a reply