ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ: ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಎಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್

“ಈ ಸುಳ್ಳುಸುದ್ದಿಯ ಕುರಿತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

leave a reply