ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ನಿಂದಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ: ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ

ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು 1,60,000 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವ CMIE ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.

Bengaluru: Prime Minister Narendra Modi speaks during the completion of Parivartan Yatra rally in Bengaluru on Sunday. PTI Photo by Shailendra Bhojak(PTI2_4_2018_000168B)

leave a reply