ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

‘ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ’ ಎಂಬ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ‘ಅಧಿನಾಯಕ’

ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವೇ ನಡೆದೀತು. ಅಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಮೋದಿಗೆ ಮತ್ತವರ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಂದು ಆಟ ಆಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಸುಲಭವಲ್ಲ.

leave a reply