ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಗಂಗಾದೀಪ ಕಾಂಗ್: ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫೇಲೋಶಿಪ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ

ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫೇಲೋಶಿಪ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

leave a reply