ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ?

ಇಂತಹುದೇ ಆರೋಪ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಜಡ್ಜ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. 

leave a reply