ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಭಾರೀ ರೋಡ್ ಶೋ

ಮೊದಲಿಗೆ ಪಂಡಿತ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿದ ಮೋದಿ ನಂತರ ಲಂಕಾನಗರದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿ, ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್, ಭದೈನಿ, ಸೊನಾರ್ ಪುರ, ಮದನ್ ಪುರ, ಜಂಗಮಬದಿ, ಗೊಡೊವ್ಲೈ ನಂತರ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು

leave a reply