ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಚೌಕಿದಾರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಸ್ತಿ 2.51 ಕೋಟಿ, ವಿದೇಶ ಹಾರಾಟ ವೆಚ್ಚ 2,021 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು!!

 ಇನ್ನೊಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಏನೆಂದರೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇಶ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟೂ ದೇಶಗಳನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಅವಧಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

  • Do you know now we r the super power in world because of modiji foreign trip only, he had implemented so many things which is available on foreign.

    And one more thing I wants to tell you he given returns loan amount which has taken by Congress government for some petrol and diesel perpose.
    I request you tell me what is the economic status now and in previous government ok.

leave a reply