ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಕಳ್ಳದಂದೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯೊಂದನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪೊಲೀಸರು

ಶಂಕಿತ ಕೊಕೈನ್ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಗಿಳಿಯು “ಮಮೀ ಪೊಲಿಶಿಯಾ “ಮಾಮಾ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂದು ಚೀರುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸಮೀಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿಳಿಯು ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ-ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

leave a reply