ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಕ್ರೈಸ್ತಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ: ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಸಂಘಟನೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

leave a reply