ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾರತಿ ಜೈನ್ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳುಗಳೇನು? ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಆ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿವೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸುಳ್ಳುಸುದ್ದಿಯ ನಿಜ ಸಂಗತಿಗಳು

ಯಾವಾಗ ಈ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೆಸೇಜನ್ನೇ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಎನ್ನುವಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟತು. ಅನೇಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆಯೂ ಆಯಿತು. ಹಲವು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಬಿಜಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೆಯಾಯಿತು.

  • Bharati Jain is unfit to be a journalist. She might have been paid well by Liar Modi team to spread the lies.

leave a reply