ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಶ‍್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ: ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು (ಪಕ್ಷಗಳದ್ದಲ್ಲ) ದಾಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

leave a reply