ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚೌಕಿದಾರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ!

ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ (ಸಿಎಂಐಇ) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

leave a reply