ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

#ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ: ಬಿರುಸಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರಾಂದೋಲನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನವು ಇಂದು ಅದೇ ಬಗೆಯ ಟ್ವಿಟ‍ರ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ “ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ” ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯ ಟ್ವಿಟರ್  ಹ್ಯಾಶ್‍ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಭಿಯಾನ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.

leave a reply