ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಶೂ ಲೇಸ್ ಬಿಚ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ: ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ-ಎಸ್ ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ವರಣ್ ಗಾಂಧಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ

ಬಿಎಸ್ಪಿ-ಎಸ್ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕುರಿತು ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಆಡಿರುವ ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಮಾತು ವಿವಾದವಾಗಿದೆ

leave a reply