ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆ – ‘ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಬಡಾವೊ- ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಬಚಾವೋ- ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಬನಾವೊ’

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುವಂತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಯೋಜನೆ ಏನು, ಎಂತು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.

leave a reply