ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ರಮ್ಯಾ ಕುರಿತು ಆಶ್ಲೀಲ ಬರೆಹ: ವಿಶ್ವವಾಣಿಯ ಮಾಜಿ ವರದಿಗಾರ ನವೀನ್ ಸಾಗರ್ ಮೇಲೆ FIR ದಾಖಲು

ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವ್ಯ ಅನು ಎಚ್ ವಿ ಎಂಬುವವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

2 Comments

  • ಟ್ರುಥ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಗ. ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಷೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಹಿಸಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೇಲವವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಷೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ವಿರಲಿ. ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಏಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

leave a reply