ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆ – ‘ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಬಡಾವೊ- ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಬಚಾವೋ- ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಬನಾವೊ’

ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ತೋರಿರುವ ಔದಾರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಣ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದೇಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ.

leave a reply