ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಚೌಕಿದಾರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ತಿರುಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೆಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವೇ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದೆ

leave a reply