ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ತಿರುಗುಬಾಣವಾಯ್ತೆ ಪಿತ್ರೊಡ ನುಡಿದ ‘ಆಯ್ತು, ಹೋಯ್ತು ಏನೀಗ’ ಮಾತು?

ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಯಿಸಿ, ಪಿತ್ರೊಡ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

leave a reply