ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ವಾಯುಪಡೆಯನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸಿದ ಮೋದಿಯ ‘ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಮೋಡ ಮುಸುಕಿನ’ ಹೇಳಿಕೆ ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯವಂತೂ ಅಲ್ಲ

ತಮ್ಮ ಮೂರ್ಖ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎದುರು ಭಾರತದ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೂರು ಕಾಸಿಗೆ ಹರಾಜು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

leave a reply