ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಕದ್ದಾಲಿಕೆಯ ವೈರಸ್ ದಾಳಿ: ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 90 ಜನ ಬಳಸುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕದಿಯುವ ವೈರಸ್ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ 150 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ APP UPDATE ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

2 Comments

leave a reply