ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದಂತೆ 1988ರಲ್ಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಇಮೇಲ್  ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವೇ?: ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್  ತಂದ ವಿಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿ ಕೆ ಸಿಂಗಾಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಾಲ್ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1995ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ERNET ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು, ಅದೂ ಸೀಮಿತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲದೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು.

leave a reply