ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರಗ್ಯಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಗ್ಯಾ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಮಾಜಕ್ಕೇ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಅವರನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸುವುದು ಅಕ್ಷ್ಯಮ್ಯ ಅಪರಾಧ- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಿಡಿ

leave a reply