ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಜನಾದೇಶ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಇಂದು ಅವರ ಸೋಲು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ, ಹೀಯಾಳಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.

leave a reply