ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇಂಗಿತ; ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

“ಸಧ್ಯದ ಸವಾಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂದಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಿದೆ" ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ"

leave a reply