ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಕೆಲವು ರಾಡಾರ್ ಗಳು ಮೋಡಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್

ಮೋಡಗಳಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ರಾಡಾರ್ ಗಳು ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ

leave a reply