ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ

ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರಾಗಲು, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಲು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗಲಭೆಕೋರರಾಗಲು, ಹಿಂಸೆಯೆಸಗಲು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಹಿಂದು ಮಹಾಸಭಾದ ಆಚರಣೆಗೆ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

leave a reply