ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಜಾತಿ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕಿದ ಆದಿವಾಸಿ ಹೂವು ಪಾಯಲ್ ತಡ್ವಿ

leave a reply