ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ತಜ್ಞರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾದ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಯೂ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಒದಗಿಬರದಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ತಜ್ಞರು

leave a reply