ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ 1,20,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ: ಜಾಗತಿಕ ವರದಿ

2001ರ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಫೋಟೋ ಕೃಪೆ-ಡೆಕನ್ಹೆರಾಲ್ಡ್

  • If this continue in another five years India will face drastic change of environment and carbon dioxide fill in the air and devastating india

leave a reply