ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ವಿಪ್ರೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ

ಇದು ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿಕರ ಪಯಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಪುತ್ರ ರಿಷದ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅವನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನನಗಿದೆ- ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ

leave a reply