ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ?

RBI ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವೇನೋ ಕಡಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾಯ ಏನೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವೂ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನನುಕೂಲವೇ ಹೆಚ್ಚು.

leave a reply