ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಹಿಂದೀ ಹೇರಿಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು…

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿರಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2019ರ ಕುರಿತು ಬಿರುಸಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದ ಪರ ವಿರೋಧ ವಾದಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬನವಾಸಿ ಬಳಗದ ಆನಂದ್ ಜಿ ಅವರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿವೆ.

  • This article written y by Mr. Anand G has thrown some new lights on DRaft NEP. Even Hindi if facing threats form minor languages of North India such as Bhojpuri, Mythili etc. India should evolve a National Language policy immediately, otherwise will face many problems shortly
    Thanks to Mr. Anand for his very balanced article

leave a reply