ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಪತ್ರಕರ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕನೋಜಿಯಾ ವಿರುದ‍್ಧದ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸುಗಳು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕನೋಜಿಯಾ ಹಂಚಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದೇ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದರೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಕೆಗಳು ಅಸಭ್ಯ ಎಂದೇ ಅಂದುಕೊಂಡರೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂಧನ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಇದು ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.

leave a reply