ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಜಗ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕ್ಯೂಬಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ‘ಚೆ’ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು…

ಪತ್ರಕರ್ತ ಓಂ ತನ್ವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತಿತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಚೆ ಗುವಾರಾ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ, ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಆ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಪರೂಪದ 18 ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

leave a reply