ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಮಾಂತ್ರಿಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಕೊಂದ ಗಂಡ

ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿ ಸೇರಿ ಬದೌನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಪಲಾಯನವಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

leave a reply