ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ!

ಇದು ಹಿಂದೆಂದೂ ನಡೆಯದ “ಅಡ್ಡ ನೇಮಕಾತಿ” ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನೇಮಕಾತಿ.

3 Comments

leave a reply