ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ದಲಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾ. ಓಂಕಾರ್ ಸಾವು – ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜಾತಿಯ ವಿಷ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿ

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂಡವಾವಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಾತೀಯತೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲ, ಡಾ. ಪಾಯಲ್ ತಡ್ವಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಡಾ. ಓಂಕಾರ ಬರಿದಾಬಾದ್.

leave a reply