ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ವಿವಿಯೊಳಗೆ ಉಪಕಲಪತಿಯ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರುವ ಜೆ ಎನ್ ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ

ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ - ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಲಜ್ಜೆಗೇಡಿತನದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಗೌಪ್ಯವಾದ ‘ಹಿಂದಿ, ಹಿಂದೂ, ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್’ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೂ 2018ರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು! ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

leave a reply