ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಏನೇ ಹೇಳಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ತಾಳ್ಮೆ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದೆ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರ ಮೇಲೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರೇಗಾಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು… ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ. ಪತ್ರಕರ್ತ ಕುಮಾರ್ ಬುರಡಿಕಟ್ಟಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕುರಿತು ತಾವು ಕಂಡ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ…. ಓದಿ

  • Kumara Swamy is honest and hardworking. He’s shown concern for the poor and downtrodden especially for agriculturists. Even his enemies admire his style of functioning.

leave a reply