ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 : ಭಾರತದ ಜ್ವಲಂತ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಿನಿಮಾ

ಈ ಕಾಲದ ಜಾತಿ ಸಂಕಥನವಾಗಿ, ಕಹಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಾ, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ, ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನೆಮಾ ಆಗಿದೆ.

leave a reply