ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಶರಾವತಿ ನೀರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ವಿರೋಧ

leave a reply