ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕ ವಿವಾದ!

ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಹರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನೈತಿಕತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ, ಲಿಂಗತ್ವ ಸಂವೇದನೆಯ ಲವಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅಸಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುವುದೇ ಎಂಬುದೇ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

leave a reply